TOUR TAM THÁC : THÁC PREN – THÁC PONGOUR – THÁC VOI

TOUR TAM THÁC : THÁC PREN – THÁC PONGOUR – THÁC VOI.
Danh sách các điểm tham quan:
Thác Pren
Thác Pongour
Thác Voi
Hồ trên mây
Hoa sơn điền trang ( bàn tay phật )
Fresh graden
Trang trại cún Puppy Farm
Thác cam ly.
Bảng Giá:
Xe 4 chỗ : 800.000 VNĐ
Xe 7 chỗ : 900.000 VNĐ
Hành trình
Điểm 1:Thác Pren

Điểm 2:Thác Pongour

Điểm 3:Thác Voi

Điểm 4:Hồ trên mây

Điểm 5:Hoa sơn điền trang

Điểm 6:Trại cún cưng Puppy Farm

Điểm 7:Fresh Garden